Schody w Krakowie a niepełnosprawni

schodyOsoby pełnosprawne ruchowo często nie zdają sobie sprawy z tego, że to co dla osoby poruszającej się na nogach nie jest żadną przeszkodą.

Dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim jest przeszkodą nie do pokonania, która na stałe uniemożliwia komuś dostanie się do jakiegoś miejsca, skorzystanie z jakiejś oferty lub nawet swobodne dotarcie do domu.

Taką przeszkodą są np. liczne schody w Krakowie, Warszawie czy wielu innych miastach, Dlatego też zwracajmy baczną uwagę na schody krakowskie. Jest to bardzo ważne, gdyż to właśnie na schody z Krakowa najbardziej narzekają osoby poruszające się na wózkach.

Schody krakowskie – jak je udostępnić osobom na wózkach?

W przypadku schodów niestety najczęściej winne są władze miasta, które planując przestrzeń miejską nie biorą pod uwagę osób z niepełnosprawnością ruchową, których chociaż jest kilka ? kilkanaście tysięcy i schody krakowskie są planowane, tam gdzie nie powinno ich być. Wiele osób, które są uważane za przedstawicieli osób niepełnosprawnych, postuluje, by schody posiadały również osobne podjazdy lub, żeby obok przejść naziemnych były także windy lub podnośniki dla osób jeżdżących na wózkach.

Schody – inne metody.

Wystarczą też podkładki takie jak dla wózków dziecięcych, by schody z Krakowa stały się przejezdne. Chociaż od jakiegoś czasu sprawy osób jeżdżących na wózkach są bardziej nagłaśniane i coraz więcej spraw dotyczących takich kwestii jak schody w jest załatwianych z korzyścią dla tej grupy mieszkańców, to jednak wciąż buduje się wiele obiektów, które nie mają podjazdów lub wind. Wciąż jednak trzeba wiele pracy, by schody w Krakowie przestały być taką przeszkodą.

Schody z Krakowa ? należy coś zmienić!

Niezaprzeczalnie schody z Krakowa tak samo jak z wielu innych miast w Polsce są problemem dla wielu osób. Nawet wiele urzędów jest z tego powodu niedostępnych dla niepełnosprawnych. Konieczny jest coraz kładzenie coraz większego nacisku na sprawy potrzebujących, z tym, że należy to robić już na etapie planowania inwestycji, tak by schody krakowskie nie były przeszkodą.

Budować jest łatwiej niż przebudować, dlatego też niepotrzebne i szkodzące schody trzeba jak najszybciej usunąć lub dostosować do niepełnosprawnych. Trzeba też dbać o to, by schody w Krakowie stały się przyjazne dla matek z wózkami.