Hurtownia segerów

Pierścienie osadcze inaczej segery można podzielić na mnóstwo rodzajów. W tym artykule postaramy się pokrótce je przedstawić. Więc zaczniemy od pierścieni osadczych sprężynujących zewnętrznie.

Ten rodzaj segerów posiada kształt mimośrodowy, no i zakłada się je na wałki. Mają za zadanie przenosić wszelkiego rodzaju obciążenia poosiowe.

Rodzaje segera.

Stosuje się je dla wymiarów wałów w zakresie od 5 do 300mm. Oczywiście są wyjątki od reguły i spotyka się także wymiary przekraczające w znaczny sposób ten przedział. Aby zamontować te segery należy mieć specjalistyczne szczypce. Zalecane jest narzędzie z ogranicznikiem, zwłaszcza przy zakładaniu mniejszych rozmiarów segerów. Wszystko dlatego, że są możliwe przekroczenia dopuszczalnej wartości rozchylenia segera przy zakładaniu, co może spowodować wręcz nieodwracalne skutki w zmianie geometrii pierścienia. Kolejnym typem pierścieni są pierścienie osadcze sprężynujące wewnętrzne.

Ten rodzaj segera ma za zadanie zabezpieczać otwory. Są zakładane w sposób poosiowy i umieszczane w rowku. Dzięki tej pozycji segery te mogą przenosić siły po osiowe występujące w maszynach, w jakich zostały zamontowane. Bardzo często stosuje się je dla wymiarów otworów w zakresie wymiarowym 8- 290 mm.

Segery – dane techniczne.

segeryOczywiście są spotykane średnice, które w znaczny sposób przekraczają ten przedział. Jeżeli już mówimy o pierścieniach osadczych to nie można zapominać również o płytkach osadczych sprężynujących seger, które zabezpieczają wałki. Zakładane są w sposób promieniowy. Najczęściej stosuje się je, kiedy nie jest możliwy montaż w kierunku osiowym, chociażby poprzez wcześniejsze łożyska wału. Płytkę wsuwamy w bezpośredni sposób do rowka z boku segera, czyli w sposób promieniowy.

Segery te posiadają jednostronny rozkład masy, więc należy je zastosować w urządzeniach mających niską prędkość poosiową, lub w wałach w położeniu statycznym. Najczęściej wykorzystuje się je dla średnicy w przedziałach od 2,2 do 12 mm. Seger ma wiele zastosowań, bez niego nie funkcjonowałoby wiele mechanizmów. Wiele segerów jest bardzo dostępne na rynku.

Seger a zapinki?

Na koniec kilka słów o zapinkach, które wiele firm produkuje w trzech rodzajach. Używamy zapinki danego rodzaju w zależności od funkcji, jaką będą spełniać w wyrobie zamontowanym. Bardzo dużym plusem jest dość prosty montaż.